21.	Геодези, зурагзүйн салбарын ажилтны II зөвөлгөөнд зориулан Геодези, зурагзүй сэтгүүлийн тусгай дугаарыг хэвлүүлэв.

Геодези, зурагзүйн салбарын ажилтны II зөвөлгөөнд зориулан Геодези, зурагзүй сэтгүүлийн тусгай дугаарыг хэвлүүлэв.