Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг, масштаб, стандартын талаарх хэлэлцүүлэг болно.

Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газраас Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг, масштаб, стандартын талаарх хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах гэж байна. Хэлэлцүүлэг 2019 оны 04 сарын 19-ны 09-11 цагийн хооронд Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын зааланд болно.